ONDERSTEUN HET PLANTENHUIS


Het Plantenhuis is een ideël initiatief zonder winstdoelstelling. Ik verwelkom instellingen, bedrijven en ondernemers, particulieren en andere groenliefhebbers voor wie natuur en duurzaamheid belangrijk is en die het Plantenhuis willen steunen. Er zijn verschillende manieren waarop je dat kan doen. In de eerste plaats door kamerplanten te doneren en/of adopteren. Heb je bv oude potten, onderschalen of hydrokorrels/kleikorrels over? Deze zijn ook van harte welkom.

DONEREN


Als je geïnspireerd bent door en wil bijdragen aan het Plantenhuis, dan is een geld donatie een mooie en eenvoudige vorm om het plantenasiel te ondersteunen. Dit kan via een overschrijving op onderstaand rekeningnummer. Dank je voor je support!

Het Plantenhuis t.n.v Femke van der Rijst o.v.v Donatie Plantenasiel

IBAN: NL77 ASNB 0707 4090 39